Velkommen til studiet omhandlende 'Diabetes & Kvinders Sundhed'

HVAD ER THE DIABETES & WOMES HEALTH (DWH) STUDY? 

Forskningsprojektet med det engelske navn The Diabetes & Women’s Health (DWH) Study undersøger forskellige forhold (sygehistorie, kost, livsstil, genetik og epigenetik) blandt kvinder med graviditetsbetinget diabetes mellitus (GDM) – eller med tendens til GDM – som er en hyppig svangerskabskomplikation. Hovedformålet med DWH Undersøgelsen er at afdække, i hvilken grad disse forhold påvirker kvindens risiko for senere at udvikler type 2 diabetes hjertekarsygdomme, nyresygdomme og andre relaterede sygdomme. DWH Undersøgelsen er et lægevidenskabeligt samarbejdsprojekt mellem USA og Danmark. Den ledes af Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) på National Institutes of Health og omfatter deltagere fra den amerikanske Sygplejerskeundersøgelse (Nurses’ Health Study II) og det danske landsdækkende studie Bedre Sundhed i Generationer (BSIG). Formålet med DWH Undersøgelsen er at studere forskellige forhold i og efter graviditeten, herunder udviklingen af kropsvægt, livsstilsfaktorer (kost, motion og søvn), biomarkører (fra blod, urin, tånegle, og spytprøver) og genetiske faktorer, samt hvordan alle disse forhold vekselvirker mellem hinanden i deres påvirkning på udviklingen af type 2 diabetes og hjertekar-, nyre-, og andre sygdomme. Tidligere forskning peger på, at kvinder med diabetes under graviditeten har øget risiko for type 2 diabetes og hjertekarsygdom efter graviditeten, og de betragtes som en risikogruppe, når det kommer til disse kroniske sygdomme; men vi ved ikke hvilke forhold, der gør at nogle udvikler sygdomme senere og andre ikke. 
 

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om Diabetes & Kvinders Helbred studiet kan du læse mere på FAQ siden samt ved at klikke på de andre links. Her kan du læse om undersøgelsen, finde ud af hvorfor vi har inviteret dig samt finde mere generel information om graviditetsdiabetes og de potentielle langtidseffekter

 

Hold dig opdateret!

Dataindsamlingen for DWH Studiet blev afsluttet i september 2016 med en samlet rekruttering af over 4000 deltagere! Vi kunne ikke have opnået dette høje antal rekrutteringer uden jeres hjælp og engagement. Forskere og øvrigt personale på projektet sætter stor pris på den tid og indsats, som alle deltagere har bidraget med til dette betydningsfulde forskningsarbejde. Vores fokus bliver nu ved hjælp af indsamlede data at søge at forstå vigtige aspekter i udviklingen fra GDM til type 2 diabetes og relaterede komplikationer. For opdateringer på udgivelser baseret på projektet, se venligst NICHD’s hjemmeside: https://www.nichd.nih.gov/about/org/diphr/eb/research/Pages/diabetes-women.aspx

 

NYE RESULTATER

Vi vil gerne dele nogle spændende resultater med dig!

Vi har for nyligt fundet frem til nogle livsstilsfaktorer, der er forbundet med udviklingen af graviditetsdiabetes og type 2 diabetes. Vigtigheden af denne forskning har fået opmærksomhed fra direktøren på NICHD (NICHD’s Institute Director).The results of this study have been recently published in the British Medical Journal. A separate podcast discussing these findings with Dr. Zhang, the lead author and Principal Investigator on the study, has been posted to the NIH website.
  • Kostmønstre: Specifikke kostmønstre karakteriseret ved højt indtag af frugt og grønt og fuldkornsprodukter, samt lavt indtag af rødt og forarbejdet kød og kunstige sødestoffer i drikkevarer var associeret med en mindre risiko for graviditetsdiabetes og senere udvikling af type 2 diabetes.

  • Individuelle fødevarer og nutrienter:Vegetabilske kilder til fedt og proteiner (f.eks. nødder) var associeret med en lavere risiko for graviditetsdiabetes, imens animalske produkter (f.eks. rødt kød) var associeret med en højere risiko for graviditetsdiabetes. Indtag af færre kulhydrater var også associeret med en lavere risiko, men kun hvis indtaget var substitueret med vegetabilsk fedt eller proteiner i modsætning til animalske produkter.
  • Moderat fysisk aktivitet:Kvinder som øgede deres fysiske aktivitetsniveau havde en lavere risiko for at udvikle type 2 diabetes efter at have haft graviditetsdiabetes sammenlignet med kvinder, som ikke øgede deres aktivitetsniveau.

 

Kommentarer fra tidsskriftet:"Studiet publiceret af Bao et al. sender en vigtig besked til kvinder med graviditetsdiabetes. Det er muligt at reducere risikoen for at udvikle diabetes gennem en livsstilsændring. Artiklen er også vigtig i forhold til at gøre opmærksom på, hvor vigtigt det er at udvikle succesfulde interventioner, der kan øge kvinders fysiske aktivitetsniveau taget den store fedmeepidemi i betragtning."

 

 

Vi kunne ikke have udført studiet uden din deltagelse! Vi vil holde dig løbende opdateret, så kig på siden igen senere!